top of page

LED СВЕТОФАР Ф100, Ф200, Ф300 (220v)

Лед светофар за паркинг системи представлява модерна и иновативна технология, използвана за визуално управление и информиране на водачите в паркинг зони. Тези светофари обикновено са интегрирани в паркинг системата и имат специфични функционалности, предназначени за подобряване на ефективността и безопасността при паркиране. Ето някои от характеристиките, които често се свързват с LED светофарите за паркинг:

Цветови индикации: LED светофарите използват различни цветове, за да покажат на водачите дали парко-мястото е свободно (зелено светло), заето (червено светло) или е на режим на очакване (жълто светло).

Система за напътствие: Лед светофарите могат да служат като напътствие, указвайки водачите към свободни парко-места и подпомагайки ги в навигацията в паркинг зоната.

Интеграция със сензори: Често LED светофарите са интегрирани със сензори за наличие на автомобили, които автоматично активират светофарите и предоставят реално време информация за наличните парко-места.

Система за ръководство: В някои случаи LED светофарите могат да предоставят визуални инструкции за водачите, насочвайки ги как да паркират по оптимален начин.

Тези интелигентни LED светофари не само подобряват управлението на паркинг зоната, но и улесняват пребиваването на водачите, като ги насочват към свободни места и намаляват времето, необходимо за търсене на парко-място.

led светофар
bottom of page