top of page

ПАРКИНГ СИСТЕМИТЕ НА REQUEST

Технология на съвършенството

Комплексното и гъвкаво решение за автоматизация и контрол на достъпа в паркинги и гаражи ePark е многокомпонентна, многослойна система, разработена на базата на най-съвременни софтуерни и хардуерни технологии.

Базовата версия на входния терминал е оборудвана с баркод принтер за издаване на билети за паркиране. Предният панел на входния терминал е снабден с бутон за издаване на билети за паркиране. билетите се раздават през слота в долната част на панела. Над бутона е поставен дисплей, така че важната информация за правилното влизане в паркинга може да бъде прочетена от клиента.

Функции:

  •   - принтиране на билети за паркиране (билети за краткосрочно паркиране)

  •   - проверка на валидността на абонаментите картите за паркиране (карти за дългосрочно паркиране)

  •   - проверка на разрешението за влизане в паркинга 

входен терминал

Предният панел на изходния терминал е оборудван със скенер за баркод билети и информационен дисплей.

 

Функции:

  •   - проверка на валидността на билетите за паркиране (липса на задължения)

  •   - проверка за валидността на абонаментните карти за паркиране (активен абонамент)

  •   - проверка на разрешението за излизане от паркинга

изходен терминал

ПРОДУКТИТЕ НА REQUEST

Възможно най-удобно за крайните клиенти

Добрата конфигурация от подходящи компоненти и аксесоари може да автоматизира напълно вашия паркинг и да улесни всеки ваш клиент. Продуктите ни са най-доброто решение за всеки бизнес и за всяка локация.

бариери

Автоматичната пътна бариера RQBFC е предназначена за контрол на влизане и излизане на превозни средства към/от паркинги, фирмени зони и други зони. Пътната бариера се отличава с регулируема скорост на движение на рамото, плавно движение на рамото и много тиха работа. Автоматичната пътна бариера може да бъде част от паркинг системите ePark или да работи самостоятелно като автономен паркинг елемент. Благодарение на здравата си конструкция, автоматичната пътна бариера може да се използва и при много интензивен трафик.

БАРИЕРИ

Pay Station М3 - автоматична станция за плащане – разплащателен автомат. Разплащателният автомат представлява неразделна част от система за паркиране ePark. Разплащателният автомат е предназначен за безконтролно събиране на такси за паркиране. Модулното решение на разплащателния автомат позволява всички необходими функции да бъдат комбинирани по подходящ начин. Разплащателният автомат поддържа плащания в брой, по желание плащанията могат да се извършват и с кредитни и дебитни карти, градски карти или ваучери за отстъпка, като можете да използвате широка гама от тарифи.

РАЗПЛАЩАТЕЛЕН АВТОМАТ

разплащателен терминал

ePark има за цел получаването, съхранението и обработката на информация, свързана с дейностите, извършвани при работа с паркинги и гаражи. Също така цел на системата е да автоматизира действията по осигуряване на контролно-пропусквателен режим в наблюдаваните зони.

еPark СОФТУЕР

компоненти и аксесоари

А КАК РАБОТИ ВСИЧКО ТОВА?

Диаграма на паркинг система

диаграма на паркинг система
bottom of page