top of page

БАРИЕРА RQBFC

Автоматичната пътна бариера RQBFC е предназначена за контрол на влизане и излизане на превозни средства към/от паркинги, фирмени зони и други зони. Работата на бариерата се контролира от честотен преобразувател, рамото на бариерата може да достигне дължина от 3 до 6 метра. Пътната бариера се отличава с регулируема скорост на движение на рамото, плавно движение на рамото и много тиха работа. Автоматичната пътна бариера може да бъде част от паркинг системите ePark или да работи самостоятелно като автономен паркинг елемент. Благодарение на здравата си конструкция, автоматичната пътна бариера може да се използва и при много интензивен трафик. Бариерата е подходяща например за фирмени паркинг системи, обществени паркинги, многоетажни паркинги, гаражи с голям капацитет, хотелски гаражи, пътища за контролиран достъп, събиране на такси по магистрали, мостове и други видове пътища.

• Натовареност на работа на бариерата 100%
• Брой работни цикли за денонощие – до 10 000 цикъла
• Автоматична бариера с микропроцесорен контрол
• Дължина на рамото до 6 метра
• Скорост на вдигане сваляне 1 сек. при 3 метра рамо
• Тегло 60 кг.

Бариера за интензивна работа RQBAR3S
bottom of page