top of page

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ еPark

eParkLPR софтуер е предназначена за автоматично четене и разпознаване на регистрационните номера на автомобилите. Това е модул от паркинг системата ePark. Този модул е в състояние да повиши, както комфорта на потребителите, така и сигурността на паркинга. Камерната система позволява на клиентите да влизат и излизат на базата на разпознат регистрационен номер на автомобил. На базата на информация, присвоена на конкретен регистрационен номер в системата, могат да се избират различни видове такси или да се създава индивидуална авторизация за преминаване (за предплатени карти, за посетители и др.). Коефициент на разпознаване 94%-96%

 

СИСТЕМАТА eParkLPR може да работи и самостоятелно без Входен и изходен терминал.

Лиценз комбиниран за система eParkWS + система eParkLas

 
• Софтуерен пакет eParkWS – Контролира достъпа до паркоместа на базата на платени абонаменти или почасово паркиране.
• Опростен потребителски интерфейс
• Пълна визуална информация за всички събития
• Контрол на няколко входно изходни точки
• Комуникация с всички устройства в системата ePark (входен и изходен автомат разплащателни станции, eParkLAS, eParkWAS)

• Административен софтуерен пакет eParkLAS – Администрация на множество паркинги от едно място
• Многофункционален потребителски интерфейс
• Описание на паркоместа и структуриране на области за паркиране
• Гъвкава и сигурна реализация на стратегии на почасово паркиране
• Активиране, подновяване и анулиране на абонаменти
• Пълна картина на моментното състояние на паркингите
• Различни по вид справки и сравнителни анализи
• Обмен на информация с подчинените системи eParkWS в реално време до 10 паркинга
• Запис на информацията в MSSQL база данни

bottom of page