top of page

ЧИП ЗА КОМУНИКАЦИЯ

·Служи за комуникация от RS 232 в тип RS485
·Тегло 75 гр.
·Захранващо напрежение RS 232 от компютъра 5V, RS 485 се захранва от 12V ·Консумация на ток max 100 mA
·Размери 90/40/18 мм
·Работна температура – 20 OC до + 50 OC
·Не е влаго и водоустойчив
·Сигналите от RS 232 и RS 485 са галванично разделени с оптрони

bottom of page