top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

СИСТЕМИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Системите за електронно и поименно гласуване RQVote представляват съвременно, интегрирано решение за управление на интерактивни събития.

Системата започва своя живот през 2006 година по проект на USAID Създадена е специално за гласуване в общинските съвети.
Целта й е прозрачност и носене на персонална отговорност при гласуването.
В пилотния проект се включват 10 общини – Силистра, Добрич, Свищов, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Разград, Шумен, Плевен, Русе.
В момента в около 20 общини са инсталирани такива системи, или сме в договорни отношения.

Чрез тази система имаме възможност по време на сесия да се концентрираме върху дебатите и вземането на отговорни решения за общината, без да бъдем разсейвани от досадно бавни процедури по гласуване “на ръка”.
Освен това гарантираме абсолютна сигурност в регистрирания резултат от гласуването. Всеки пулт потвърждава подадения вот и гарантира записването му.
Самото гласуване отнема броени секунди и освобождава време за провеждане на заседанието по същество, а софтуерът гарантира записване и съхраняване на информацията от заседанията, като се дава възможност за справки от произволен период назад във времето.

*Българското решение е оптимизирано по ценови параметри и изцяло съобразено със спецификата и обстановката в България.
Българското решение за българската община.


Нашите системи за гласуване и отговори предоставят напълно интегрирана платформа, която включва всичко необходимо за провеждане на успешни събития и дебати.
Предлагаме стационарен и безжичен вариант.
Стационарния вариант е подходящ за зали, предназначени само за тази цел.
Компактните трибутонни пултове правят работата изключително лесна и приятна.
Предлагаме окабеляване, софтуер за управляващия компютър, както и отдалечено администриране.
Има възможност за компактен вариант за гласуване без карти, както и разширен такъв с персонални карти.

Безжичните системи за гласуване са незаменими за наети зали или зали с няколко предназначения.
Предлагаме възможност за използване на безжична комуникация, без необходимост от окабеляване.
Пултовете са мултифункционални устройства PDA.

bottom of page