top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И РАБОТНО ВРЕМЕ

Системата за контрол на достъп и работно време MISTickets е ключова технологична иновация, която революционизира начина, по който се осигурява сигурност и ефективност в различни видове обекти. Тази интелигентна система предоставя несравним контрол, като управлява пропускателния режим както за вход и изход от обекта, така и вътре в него. Тя е идеална за приложение в офиси, индустриални среди, правителствени сгради и много други, осигурявайки надеждна сигурност и контрол във всеки сценарий.

Нашата система за контрол на достъп и работно време е съвременно решение, което променя начина, по който се управляват обекти с различни цели. Тя предоставя прецизен контрол, регулирайки достъпа до важни зони както в обекта, така и извън него. Тази технология може да бъде интегрирана в различни обекти, като офиси, производствени комплекси, учебни заведения и здравни учреждения, осигурявайки непрекъснат контрол и надеждна защита на информацията и активите.

Системата за контрол на достъп и работно време представлява истинска иновация в областта на сигурността и ефективността на работните процеси. Този интелигентен инструмент не само управлява пропускателния режим, но и записва и анализира работното време на персонала. Изградена за разнообразни обекти като бизнес сгради, складове, здравни заведения и много други, системата предоставя пълен контрол и следене, което допринася за по-голяма продуктивност и сигурност на работното място.

bottom of page