(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 39 от дата 28.09.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 28 септември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6011/01.09.2017 г. относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

2. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-5228/7/19.09.2017 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно чл. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договор за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-76/6/15.09.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

 

 

Read more...
 
Заседание No 38 от дата 14.09.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на 38-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 14 септември 2017 г. от 10:00 часа:

 

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/4/29.08.2017 г. относно допълнение към Решение № 436 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5669/17.08.2017 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5776/23.08.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична  община за II-ро тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов

 

 

Read more...
 
Заседание No 37 от дата 20.07.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
20 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/12.07.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно-щатната структура на част от районните администрации на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3536/25.05.2017 г. относно проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева, Карлос Контрера, Радослав Абрашев, Калоян Паргов, Иван Велков
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3687/01.06.2017 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 документация за провеждане на конкурс „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

Read more...
 
Заседание No 36 от дата 06.07.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
06 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4233/21.06.2017 г. относно даване на съгласие собствените приходи от основната дейност, включително стопански на Столична библиотека да остават в бюджета на РКИ Столична библиотека за издръжка и допълнително възнаграждение на персонала. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4096/1/29.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-71/2/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

Read more...
 
Заседание No 35 от дата 22.06.2017 PDF Print
We are sorry, but there is no available English translation for the article at this time. Below you will find the original article contents.

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на
22 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа


1. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-117(3)/18.04.2017 г. относно стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г. и План за дейности за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици за 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2174/28/08.06.2017 г. относно изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС – Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура – промяна, относно включени обекти.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4072/15.06.2017 г. относно приемане на нов Статут за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата и отмяна на действащия в момента, приет с Решение № 593 по Протокол № 112/28.06.2007 г., изменен с Решение № 500 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменен с Решение № 210 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изменен с Решение № 326 по Протокол № 82/28.05.2015 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 43
Bulgarian