(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 37 от дата 20.07.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
20 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/12.07.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно-щатната структура на част от районните администрации на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3536/25.05.2017 г. относно проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева, Карлос Контрера, Радослав Абрашев, Калоян Паргов, Иван Велков
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3687/01.06.2017 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 документация за провеждане на конкурс „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

Продължение...
 
Заседание No 36 от дата 06.07.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
06 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4233/21.06.2017 г. относно даване на съгласие собствените приходи от основната дейност, включително стопански на Столична библиотека да остават в бюджета на РКИ Столична библиотека за издръжка и допълнително възнаграждение на персонала. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4096/1/29.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-71/2/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

Продължение...
 
Заседание No 35 от дата 22.06.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на
22 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа


1. Доклад вх. № СОА17-ДИ05-117(3)/18.04.2017 г. относно стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г. и План за дейности за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици за 2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх. № СОА17-ВК66-2174/28/08.06.2017 г. относно изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС – Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура – промяна, относно включени обекти.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-4072/15.06.2017 г. относно приемане на нов Статут за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата и отмяна на действащия в момента, приет с Решение № 593 по Протокол № 112/28.06.2007 г., изменен с Решение № 500 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменен с Решение № 210 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изменен с Решение № 326 по Протокол № 82/28.05.2015 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 34 от дата 08.06.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание № 34 на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 08 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-1089(2)/26.05.2017 г. относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, открита с Решение №250 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3067/04.05.2017 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 33 от дата 18.05.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание № 33 на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 18 май 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3249/11.05.2017 г. относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2018 – 2020 г., в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-124/1/31.03.2017 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър“ – София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2450/10.04.2017 г. относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ –  София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 44
English