(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 53 от дата 17.05.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 53-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ10-92/10.05.2018 г. относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - отпадък“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-315/3/02.05.2018 г. относно изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, послeдно изменение с Решение № 182 от 08.04.2018 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-3404/2/09.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

Продължение...
 
Заседание No 52 от дата 26.04.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 52-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа:

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1212/4/13.04.2018 г. относно определяне състава на Одитния комитет на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2833/18.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2018 и 2019 г. в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София град 2016-2020 г. и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2401/02.04.2018 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова

 

 

Продължение...
 
Заседание No 51 от дата 05.04.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 51-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.
Докл. Елен Герджиков

 

Продължение...
 
Заседание No 50 от дата 05.04.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 50-то извънредно заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Ивайло Иванов – директор на СДВР и старши комисар Веселин Гетов – директор на СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година.

Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
Заседание No 49 от дата 15.03.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 49-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 116 по т. 1, обявено на

2.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1880/14.03.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно WI-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 117 по т. 2, обявено на 16.03.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 118 по т. 3, обявено на

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 47
English