(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 62 от дата 11.10.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 62-то заседание на Столичния общински съвет,
което се проведе 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2244/3/28.09.2018 г. относно изменение на Решение № 383/28.10.2004 г., изм. с Решение № 653/23.10.2008 г. и № 182/05.04.2018 г. на СОС относно „Кризисен център“ ( с приоритет деца, пострадали от насилие) и  Център за работа с деца на улицата.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7328/04.10.2018 г. относно допълнение на Решение № 182/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет относно промяна на наименования на социални услуги.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7314/04.10.2018 г. относно изменение на Решение на СОС № 705/23.10.2014 г. – увеличаване средствата за финансиране на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци.
Докл. Албена Атанасова

Продължение...
 
Заседание No 61 от дата 27.09.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 61-то заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
27 септември  2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6482/05.09.2018 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към  31.12.2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 509 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет в частта на § 68 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, върнато със ЗАЯВЛЕНИЕ  № СОА18-ВК08-9923/08.08.2018 г. на кмета на СО Йорданка Фандъкова, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6552/13/26.07.2018 г. относно проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Иван Илиев, Николай Стойнев, Миглена Горанова

Продължение...
 
Заседание No 60 от дата 13.09.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 60-то заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
17 септември  2018 г. (понеделник) от 13:00 часа

 

1. Приветствия от кмета на Столичната община и председателя на Столичния общински съвет.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

Продължение...
 
Заседание No 59 от дата 13.09.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 59-то заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
13 септември  2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-7298/32/31.07.2018 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-908/1/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на акад. Пламен Карталов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 621 по т. 2, обявено на 14.09.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6152/21.08.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Димитър Георгиев Симеонов – музикант.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 622 по т. 3, обявено на 14.09.2018 г.

 

Продължение...
 
Заседание No 58 от дата 26.07.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 58-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 26 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. №СОА18-ВК66-5310/19.07.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2018 година.

Докл. Дончо Барбалов

2.
Доклад вх .№ СОА18-ВК66-851/1/19.07.2018 г. относно предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на обществения транспорт на територията на Столична община, представляващи елементи на градското обзавеждане по смисъла на чл. 56 от Закона за устройството на територията, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова

3.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-5329/19.07.2018 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 49
English