(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 5 от дата 17.12.2015 ПДФ Печат

oтносно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.”

oтносно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци

Продължение...
 
Заседание No 4 от дата 03.12.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столичната община

Продължение...
 
Заседание No 3 от дата 19.11.2015 ПДФ Печат

относно промяна на бюджета на Столична община за ІІІ-то тримесечие на 2015 година

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание

Продължение...
 
Заседание No 2 от дата 16.11.2015 ПДФ Печат
Доклад вх.№СО15-9300-303/12.11.2015 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Продължение...
 
Заседание No 1 от дата 12.11.2015 ПДФ Печат

Приветствия от Областния управител на област София и от Негово преосвещенство Браницкия епископ Григорий

Информация от председателя на Общинската избирателна комисия

Полагане на клетва по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и нормативната уредба от избораните общински съветници

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 46
English