(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 76 от дата 12.02.2015 ПДФ Печат

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г.

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.

относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2014 г.

Продължение...
 
Заседание No 75 от дата 22.01.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи

относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт галерия-музей „Дечко Узунов”

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене”

Продължение...
 
Заседание No 74 от дата 29.12.2014 ПДФ Печат
относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци

Продължение...
 
Заседание No 73 от дата 18.12.2014 ПДФ Печат

относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли

относно продажба на жилища в сгради до три етажа

относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание

Продължение...
 
Заседание No 72 от дата 04.12.2014 ПДФ Печат

относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

относно изграждане на обекти извън списъка от инвестиционни проекти на „Софийска вода” АД

относно приемане на дарение от юридическо лице

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 43
English