(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 10 от дата 17.03.2016 ПДФ Печат

относно даване на съгласие за приемане на дарение от НСОРБ в полза на Столична община на движими вещи, доставени в изпълнение на договор от 24.08.2015г.

относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност

Продължение...
 
Заседание No 9 от дата 25.02.2016 ПДФ Печат

относно приемане на промени в общата численост и структура на общинската администрация на Столична община и на районните администрации на СО

относно одобряване на годишните финансов и технически отчет на Програма „Зелена София” за 2015г.

относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2015 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2016г.

Продължение...
 
Заседание No 8 от дата 11.02.2016 ПДФ Печат

относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА

относно даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на СО

Продължение...
 
Заседание No 7 от дата 29.01.2016 ПДФ Печат

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столичната община за 2016 г.

относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2016 г.

относно предложения за изменения в приходната и разходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2016 г.

Продължение...
 
Заседание No 6 от дата 14.01.2016 ПДФ Печат

относно мотивирано предложение за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи

относно съгласуване на Анекс към Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. и Годишен план на дирекция „Вътрешен одит” – Столична община

относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга”, намиращ се в гр. София, бул. „Никола Петков” № 141.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 47
English