(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 78 от дата 12.03.2015 ПДФ Печат

относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2014 г.

относно избор на заместник на обществения посредник на територията на Столична община.

oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци.

Продължение...
 
Заседание No 77 от дата 26.02.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества

относно промяна на бюджета на Столична община за ІV-то тримесечие на 2014 г.

относно продължаване срока на ликвидация на „Оборище” ЕООД – в ликвидация.

Продължение...
 
Заседание No 76 от дата 12.02.2015 ПДФ Печат

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г.

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.

относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2014 г.

Продължение...
 
Заседание No 75 от дата 22.01.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи

относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт галерия-музей „Дечко Узунов”

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене”

Продължение...
 
Заседание No 74 от дата 29.12.2014 ПДФ Печат
относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 43
English