(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 83 от дата 11.06.2015 ПДФ Печат

относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за 2015 г.

относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №475/24.07.2014 г.

относно одобряване на „Актуализиране на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София”.

Продължение...
 
Заседание No 82 от дата 28.05.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти

относно преобезщетяване с двустайно с хол жилище от оборотния фонд на Столичната община

оносно предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Продължение...
 
Заседание No 81 от дата 14.05.2015 ПДФ Печат

относно мотивирано предложение за предоставяне на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс

относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община към 31.12.2014 г.

относно промяна на бюджета на Столична община за І-то тримесечие на 2015 година

Продължение...
 
Заседание No 80 от дата 23.04.2015 ПДФ Печат

относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Продължение...
 
Заседание No 79 от дата 26.03.2015 ПДФ Печат

относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

относно поетапно разкриване на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище

относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно ДДС№7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 44
English