(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 14 от дата 28.04.2016 ПДФ Печат

относно предприетите мерки за опазване на обществения ред, сигурността и здравето на гражданите на територията на Столичната община

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016г.

относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община към 31.12.2015г.

Продължение...
 
Заседание No 13 от дата 28.04.2016 ПДФ Печат
относно предприетите мерки за опазване на обществения ред, сигурността и здравето на гражданите на територията на Столичната община.

Продължение...
 
Заседание No 12 от дата 14.04.2016 ПДФ Печат

относно предложения за икономическа рамка на обществения транспорт в Столичната община през 2016г.

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община.

относно инвестиционен план на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Продължение...
 
Заседание No 11 от дата 31.03.2016 ПДФ Печат

относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция

относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горски територии, общинска собственост през 2017г.

относно промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ от държавно училище в общинско училище

Продължение...
 
Заседание No 10 от дата 17.03.2016 ПДФ Печат

относно даване на съгласие за приемане на дарение от НСОРБ в полза на Столична община на движими вещи, доставени в изпълнение на договор от 24.08.2015г.

относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 48
English