(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 80 от дата 23.04.2015 ПДФ Печат

относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Продължение...
 
Заседание No 79 от дата 26.03.2015 ПДФ Печат

относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

относно поетапно разкриване на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище

относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно ДДС№7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ

Продължение...
 
Заседание No 78 от дата 12.03.2015 ПДФ Печат

относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2014 г.

относно избор на заместник на обществения посредник на територията на Столична община.

oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци.

Продължение...
 
Заседание No 77 от дата 26.02.2015 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества

относно промяна на бюджета на Столична община за ІV-то тримесечие на 2014 г.

относно продължаване срока на ликвидация на „Оборище” ЕООД – в ликвидация.

Продължение...
 
Заседание No 76 от дата 12.02.2015 ПДФ Печат

относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г.

относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.

относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2014 г.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 43
English