(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 24 от дата 24.11.2016 ПДФ Печат

относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.

относно изменение и допълнение на Решениe № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредба за условията на реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“.

относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ – отм.), чрез промяна на определено имотно обезщетение в парично, при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.).

Продължение...
 
Заседание No 23 от дата 29.09.2016 ПДФ Печат

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Продължение...
 
Заседание No 22 от дата 17.09.2016 ПДФ Печат
Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.

Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

Продължение...
 
Заседание No 21 от дата 16.09.2016 ПДФ Печат

Oтносно  избор на председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС)

Oтносно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, дирекция „Социални дейности”

Oтносно издаване на запис на заповед в полза на МТСП с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане

Продължение...
 
Заседание No 20 от дата 19.08.2016 ПДФ Печат

Oтносно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център ХХІХ – София” ЕООД и назначаване на нов управител

Oтносно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Младост” – Столична община

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 49
English