(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 36 от дата 06.07.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
06 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4233/21.06.2017 г. относно даване на съгласие собствените приходи от основната дейност, включително стопански на Столична библиотека да остават в бюджета на РКИ Столична библиотека за издръжка и допълнително възнаграждение на персонала. 
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

2. Доклад вх.№СОА17-ВК66-4096/1/29.06.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-71/2/27.06.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

Продължение...
 
Заседание No 34 от дата 08.06.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание № 34 на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 08 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-1089(2)/26.05.2017 г. относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, открита с Решение №250 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СОА17-ВК66-3067/04.05.2017 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 33 от дата 18.05.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание № 33 на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 18 май 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА17-ВК66-3249/11.05.2017 г. относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2018 – 2020 г., в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-124/1/31.03.2017 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър“ – София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2450/10.04.2017 г. относно изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ –  София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Красно село“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
Заседание No 31 от дата 27.04.2017 ПДФ Печат

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12684/14.12.2016 г. и нов проект за решение вх.№СОА16-ВК66-12684(1)/07.02.2017 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

3. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1653/07.03.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – София и преструктуриране на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева

Продължение...
 
Заседание No 30 от дата 06.04.2017 ПДФ Печат

относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община.


относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.


относно частична промяна на структурата на районна администрация в район „Красна поляна“ при Столична община. 

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 49
English