(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 42 от дата 26.10.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7120/18.10.2017 г. относно определяне на общинските училища, детски градини, детски ясли и комплекси за детско хранене като третостепенни разпределители с бюджета на Столична община
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6805/06.10.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства, като държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6862/10.10.2017 г. относно подаване на проектно предложение по втори етап от кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Албена Атанасова


Продължение...
 
Заседание No 41 от дата 12.10.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 12 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4801/12.07.2017 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков


2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6033/04.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков


3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4706/07.07.2017 г. относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“.
Докл. Ирина Савина, Зафир Зарков, Калоян Паргов, Карлос Контрера

Продължение...
 
Заседание No 40 от дата 28.09.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 28 септември 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6011/01.09.2017 г. относно промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев

2. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-5228/7/19.09.2017 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно чл. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договор за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-76/6/15.09.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов

 

 

Продължение...
 
Заседание No 38 от дата 14.09.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 38-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 14 септември 2017 г. от 10:00 часа:

 

 

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/4/29.08.2017 г. относно допълнение към Решение № 436 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5669/17.08.2017 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5776/23.08.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична  община за II-ро тримесечие на 2017 година.
Докл. Дончо Барбалов

 

 

Продължение...
 
Заседание No 37 от дата 20.07.2017 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което се проведе на
20 юли 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4806/12.07.2017 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно-щатната структура на част от районните администрации на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3536/25.05.2017 г. относно проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева, Карлос Контрера, Радослав Абрашев, Калоян Паргов, Иван Велков
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-3687/01.06.2017 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 документация за провеждане на конкурс „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 49
English