(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 52 от дата 26.04.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 52-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа:

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1212/4/13.04.2018 г. относно определяне състава на Одитния комитет на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2833/18.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2018 и 2019 г. в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София град 2016-2020 г. и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2401/02.04.2018 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова

 

 

Продължение...
 
Заседание No 51 от дата 05.04.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 51-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.
Докл. Елен Герджиков

 

Продължение...
 
Заседание No 50 от дата 05.04.2018 ПДФ Печат

ДНЕВЕН РЕД
на 50-то извънредно заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Ивайло Иванов – директор на СДВР и старши комисар Веселин Гетов – директор на СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година.

Докл. Йорданка Фандъкова

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 
Заседание No 49 от дата 15.03.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 49-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 116 по т. 1, обявено на

2.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1880/14.03.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно WI-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 117 по т. 2, обявено на 16.03.2018 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 118 по т. 3, обявено на

Продължение...
 
Заседание No 48 от дата 22.02.2018 ПДФ Печат

 

ДНЕВЕН РЕД
на 48-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1142/14.02.2018 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/5/09.02.2018 г. относно отмяна на Решение  № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. относно отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община и проект на решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 49
English