(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 2 от дата 16.11.2015 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 2 от дата 16.11.2015


 

1.
Доклад вх.№СО15-9300-303/12.11.2015 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 4 по т. 1, обявено на 16.11.2015 г.

 
English