(c) 2008, Рикуест ООД

Заседание No 87 от дата 17.09.2015 ПДФ Печат

 

 


Видео архив от Заседание No 87 от дата 17.09.2015


 

1. Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.


2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

След тържествената церемония по вдигане на знамето на София, 87-то заседание на СОС продължава своята работа по точка 4 от дневния ред.

4. Доклад вх. № СО16-9300-289/10.09.2015 г. относно определяне на заместници на кмета на Столична община, кметовете на райони и кметовете на кметства, във връзка с провеждането на предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени с Указ №162 на президента на Република България (обн. ДВ., бр.61 от 11 август 2015 г.).
Докл. група общински съветници
Решение № 605 по т. 4, обявено на 18.09.2015 г.

5. Доклад вх. № СО-0818-273(3)/16.09.2015 г. относно кандидатстване на Столична община - район "Овча купел" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за строителството на водопроводна и канализационна мрежа в кв. "Горна баня".
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 606 по т. 5, обявено на 18.09.2015 г.


 
English