top
logo
English

Партньори


Начало Продукти Система Vegard
Система Vegard ПДФ Печат
Вторник, 02 Септември 2008 15:53

 

"Ще Ви кажа от опит: Доверете се на VEGARD..."

Симеон Велев, мениджър на фитнес клуб Спарта 2000

 

Системата VEGARD, комплексно решение на контрол на достъпа до охраняеми зони, контрол на отработеното време по работни графици и напълно автоматизирана система за следене на движението на обекти е създадена в България от екип висококвалифицирани софтуерни специалисти, заедно с екип специалисти по сигурността. I think you must like louboutin sneakers which are best. Системата за контрол VEGARD има за цел да задоволи все по-нарастващите нужди на българския бизнес от интегрирано, комплексно и въпреки това разбираемо решение на нуждата от контрол на преминаване през врати, турникети и бариери, контрол на присъствието в рестриктирани зони и контрол на отработеното време по работни графици.

Компоненти на VEGARD:

Датчици - разпознаватели

 • RQCR - четци на безконтактни RFID карти.

Изпълнителни механизми

 • Турникети - еднопосочни и двупосочни
 • Заключващи механизми за врати - електромагнитен насрещник или задържащ електромагнитспециалисти по сигурността
 • Електромеханични автомобилни бариери

Комуникационна линия

 • Комуникационен протокол
 • Комуникационен драйвер

Софтуер

 • VEGARD Server компонент
 • VEGARD Monitor компонент
 • VEGARD Administrator компонент

Съхранение, обработка и управление на информацията

 • База данни - SQL Server, SQL Server Express, MSDE

Интегрираното решение за контрол на достъпа и работното време - VEGARD е приложимо за:

Комплексни системи

 • Интегрирано решение за контрол на бизнессгради и промишлени предприятия.
Чрез поставяне бариери се обхваща контрола на преминаване на автомобили и камиони към вътрешните паркинг-пространства. Възможно е използването на VEGARD, самостоятелно, за контрол на влизането и излизането, както и използване на VEGARD+ePark, при което са обхващат допълнително абонаментно паркиране и еднократното паркиране с начисляване на такса за престой.
На основните пешеходни входове и изходи се монтират турникети, с които се осъществява контроле на влизане и излизане на служители, помощен и обслужващ персонал и еднократни клиенти/гости на фирмата.
Вътрешното пространство се зонира и се поставят заключващи механизми на вратите между избраните охраняеми периметри. Това позволява да се осъществи контрол на преминаването - всеки човек, в зависимост от своя персонален пропуск може да се движи само в разрешените за него зони. Също така позволява да се определят персонално и работните зони, като при преминаване от една зона в друга се следи дали служителя напуска работното си пространство или не, за да му се отчете коректно отработеното време.
С такава система получаваме контрол на паркинг пространствата, контрол на влизането на служители и гости, контрол на преминаванията във вътрешното пространство и следене на отработеното време и изпълнението на работните графици.
 • Интегрирано решение за управление на Увеселителен парк, Фитнес комплекс, Басеин и други от подобен характер.
Решението обхваща мениджмента на предлаганите услуги / уреди / атракциони, както за еднократно ползване, така и създаването на абонаменти на времева база (например месец) или на брой посещения (например 20 тренировки "Спининг").
На основните входове се поставят турникети за преминаване с четци за безконтактни карти и четци за баркод-билети. Преди тях се поставя рецепция за издаване на еднократни билети, създаване на абонаменти и издаване на абонатски карти, както и за маркиране на посещения на настоящите абонати. Вътре в комплекса се поставят четци и заключващи механизми на вратите, които служат за достъп до съответните зони, уреди, атракциони и съблекални.
На клиентите за еднократно посещение на рецепцията се издава еднократен билет, с който се позволява едно влизане и престой за определено време в съответните зони / уреди / атракциони. На абонатите се издават безконтактни карти или друг вид безконтактни разпознаватели (ключодържатели, гривни и др.), с които те се легитимират при своите посещения и им служат за преминаване през турникетите и вратите в комплекса. На служителите са раздадени персонални идентификационни карти, с които преминават през вратите и турникетите и така им се отчита отработеното време.

Контрол на достъпа

 • Контрол на достъпа в хотел
 • Контрол на достъпа в болнично заведение
 • Контрол на достъпа в жилищна сграда
 • Контрол на достъпа за единична врата

Следене на работното време

 • Базов вариант - маркиране на влизане и излизане от обекта на месторабота
Контрола на работното време се осъществява с два четеца - монтирани до основния вход на сградата. При идване на работа всеки служител се маркира на входящия четец, а при тръгване от работа - на изходящия. Така системата отчита присъственото време на всеки, като го приема за равно на отработеното време. Контрола на това дали всеки си маркира картата на вход и изход мове да се осъществи от пазач, администратор или монтирани охранителни камери.
Предимствата са, че тази система изисква минимално оборудване - два четеца, компютър и окабеляване, бързо се пуска в експлоатация, лесно се менажира, лесно се използва и задоволява напълно изискванията за отчети и справки по следене на отработеното време. А не на последно място, това е и най-евтиното решение за напълно функционална система за контрол на работното време.
 • Разширен вариант
Работните помещения са зонирани и всеки работник и служител има зададени кои от зоните са неговото работно място. Четци са разположени по вратите между така оформените зони и при всяко преминаване се взема впредвид дали служителя напуска работното си място или не.

Частни паркинги

 • Малък паркинг с един входо-изход и нужда от ограничаване на достъпа
Ценово ориентирано решение с използване на минимален набор от компоненти: една автоматична бариера за контролиране на достъпа, преграждаща пътното платно за вход и изход едновременно; един картов четеца RQCR-Mem на стойка с възможности за запаметяване на карти за достъп; фотоклетка под рамото на бариерата за предпазване на автомобила и автоматично затваряне след преминаване и един индуктивен датчик за автоматично отваряне на излизащите автомобили.
 • Малък паркинг с обособено платно за вход и платно за изход
Оптимално решение за млалък паркинг, на който не е необходимо да се следи история на преминаванията. Реализиран е с използване на минимален набор от компоненти и с избягване на блокирането при наличие на излизаща и влизаща кола по едно и също време, за разлика от варианта с една обща бариере за вход-изход. Използват се: две автоматични бариери за контролиране на достъпа - една за входа и една за изхода преграждащи пътните платна съорветно за вход и изход; един картов четеца RQCR-Mem на стойка с възможности за запаметяване на карти за достъп, монтиран пред входната бариера; две фотоклетки под рамото на всяка от бариерите за предпазване на автомобилите и автоматично затваряне след преминаване; един индуктивен датчик за автоматично отваряне на изходната бариера при приближаване на излизащ автомобил.
 • Частен паркинг с контрол на входа и изхода и пълна история на преминаванията
Ценово ориентирано решение за пълен контрол на паркинги и гаражи с възможност за централизирано следене на няколко входо-изхода, централизирано управление на допуските, възможности за рестриктиране на кой през кои бариери има право да преминава (дори по колко пъти през дадена бариера), пълен архив на преминаванията, възможности за връзка с други информационни системи като ePark, ProFit, както и връзка със системи от други производители.

 

Основни предимства:

Още за техническата поддръжка:

"На кого е нужна техническа поддръжка? Нали имам гаранция!"

- Да, разбира се, че всичко, което закупите ще бъде доставено, монтирано, проверено и ще дойде при Вас заедно с пълната си гаранция, поета от нас.

Добре е да знаете обаче, че, ако се наложи, ние ще изпратим при Вас специалисти, обучени от самите създатели на системата. А това е един голям плюс.
Добре е да знаете, че системата е наша разработка и винаги можем да поговорим за специфички Ваши изисквания, които не сте намерили в никоя друга "готова" система. А това е един голям плюс.
Добре е да знаете, че имаме изградена практика за "онлайн" поддръжка по Интернет. Така, ако Ви се наложи спешно пре-конфигуриране или разясняване на някоя специфична функция от системата, мовем да се отзовем буквално веднага и през Интернет да свършим работа в срок, който е невъзможен при посещение на място. А това е един голям плюс.
Добре е да знаете, че ако за нуждите на Вашия бизнес се налага да гарантираме поддръжка седем дни в седмицата и реакция в рамките на минути, то ние сме насреща и ще отговорим подобаващо на Вашите изисквания. А това е един голям плюс.
И е добре да знаете, че спирайки се на VEGARD, Вие ще закупите изцяло български продукт - от четеца до програмата. А това, разбира се, е един голям плюс.
Последна промяна ( Петък, 21 Юли 2017 11:18 )
 

bottom

Изграден с помощта на Joоmla!. Valid XHTML and CSS.