top
logo
English

Партньори


Начало Продукти Система ePark
Система ePark ПДФ Печат
Написано от Юлиян Иванов   
Вторник, 02 Септември 2008 15:42
Паркинг вход

Комплексното и гъвкаво решение за автоматизация и контрол на достъпа в паркинги и гаражи ePark е многокомпонентна, многослойна система, разработена на базата на най-съвременни софтуерни и хардуерни технологии.

Основната цел на ePark е управление на всички дейности, свързани с автоматизацията на паркинги и гаражи и осъществяване на желания пропусквателен режим и контрол на достъпа в тях.

Предназначение и основни функции на системата

Основното предназначение на ePark е получаването, съхранението и обработката на информация, свързана с дейностите, извършвани при работа с паркинги и гаражи. Също така цел на системата е да автоматизира действията по осигуряване на контролно-пропусквателен режим в наблюдаваните зони. Общите функции на системата са:

 • Контрол над потока от входящи и изходящи автомобили;
 • Получаване на стойности и контрол над изпълнителните устройства (картови четци, автоматични бариери, датчици за преминаване);
 • Осъществяване на логическа последователност от действия при преминаване на автомобилите в двете посоки;
 • Създаване и поддръжка на архиви на събитията;
 • Създаване и поддръжка на информационни масиви относно регистрация на автомобили, клиенти, абонаменти, абонаментни планове и др.;
 • Съхранение на данни относно извършени плащания и ценова политика на фирмата;
 • Издаване на различни по съдържание и обем справки относно всички аспекти на работа на информационната система;
 • Съвместно управление на няколко паркинга с помоща на общи информационни масиви, т.е. централизирано управление на групи от паркинги;
 • Реализация на информационен слой за нуждите на фирменото управление.

Структура на системата

ePark е изградена като многослойна информационна система. Различните компоненти могат да бъдат разположени на географски отдалечени места както на диаграмата по-долу. Цъкнете върху картинката ако искате да я видите уголемена.


Replica Watches

Някои по-важни характеристики

Ето и списък с някои от по-важните характеристики, залегнали в основата на функционалното многообразие на ePark:
 • Еднократна регистрация на клиентите на фирмата независимо от местоположението на гаражите;
 • Регистрация на автомобил по основните му характеристики (регистрационен номер, марка, модел, цвят и др.);
 • Съхраняване и обработка на натрупаната информация свързана с клиентите;
 • Създаване на различни видове абонамент, свързани както с личността на клиента, така и с вида на предлаганата услуга от страна на фирмата;
 • Формиране на цена на услугата в зависимост от продължителността на абонамента, както и от годишния сезон;
 • Генериране на пропуски за различните видове обекти на фирмата, свързани с абонамента;
 • Автоматизиран контрол на входа на гаражите; Here to purchase replica watches for free shipping.
 • Извеждане и подаване на информацията за клиента на контролиращото лице; контрол на изхода;
 • Широка гама от справки, която включва следене на натовареността на гаражите, входно изходния поток на автомобилите, информация за намиращите се в даден момент автомобили във всеки един гараж, както и обобщена информация за всички обекти, различни видове финансови справки и др.
 • Създаване на административни потребители на системата;
 • Промяна на схемата на сигурност;
 • Регистрация на нови обекти и тяхното инициализиране.

Допълнителна информация

Ако искате да видите примерни конфигурации на входове/изходи на паркинги, натиснете тук.

Информация за това как ePark изчислява задълженията за плащанията може да се намери тук.

Албуми със снимки на инсталации на системата ePark.


Последна промяна ( Петък, 21 Юли 2017 11:30 )
 

bottom

Изграден с помощта на Joоmla!. Valid XHTML and CSS.